Najnowsza publikacja na rynku!

  Najnowsza publikacja redakcji Dr nauk prawnych Edyty Wasilewskiej jest już w przedsprzedaży, a wkrótce premiera. „Ustawa o zawodzie farmaceuty” bo taką nosi nazwę omawiana pozycja literacka jest  pierwszym komentarzem wydawniczym na rynku i dotyczy ciekawych zagadnień z zakresu prawa zawodu farmaceuty. Stanowi nie tylko omówienie nowej ustawy z 10 grudnia 2020 roku (Dz.U. z […]

Publikacja scenariuszy standardowych dla operacji dronowych

13 maja 2020 r. opublikowane zostało rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/639 z dnia 12 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2019/947 w odniesieniu do scenariuszy standardowych dla operacji wykonywanych w zasięgu widoczności wzrokowej lub poza zasięgiem widoczności wzrokowej. Rozporządzenie  wprowadza w treść rozporządzenia (UE) 2019/947 dwa scenariusze standardowe, zapowiadane dotychczas przez EASA. Są to […]

Wywiad o bezpieczeństwie prawnym hoteli i hotelowych spa w dobie pandemii COVID-19

Z jednej strony COVID-19 w większości z nas wzbudza strach, ale z drugiej strony chyba trochę się już przyzwyczailiśmy do stanu epidemii. Nie oznacza to jednak, że można zapomnieć o podstawowych zasadach bezpieczeństwa. Od 4 maja można swobodnie podróżować po kraju i nocować w hotelach i innych obiektach noclegowych bez względu na cel wizyty. Mimo […]

Sprawdź z jakiej odpowiedzialności zwalniasz się dając pacjentowi do podpisu dobrze przygotowany formularz zgody na zabieg

Poza nielicznymi przypadkami, jak chociażby aktualnie dobrze znana przymusowa hospitalizacja osób, u których stwierdzono COVID-19, pacjentowi świadczeń zdrowotnych bez jego zgody udzielić nie można. Natomiast poprawnie wyrażona przez pacjenta zgoda warunkuje legalność wszelkich czynności leczniczych podjętych przez lekarza i jest przejawem respektowania prawa pacjenta do świadomego udziału w podejmowaniu decyzji dotyczących jego zdrowia. Rola zgody […]

Powrót do leczenia planowego – jak zabezpieczyć gabinet przed roszczeniami pacjentów w razie zakażenia ich COVID-19?

Przychodnie, prywatne gabinety lekarskie, stomatologiczne oraz kliniki medycyny estetycznej od czasu ogłoszenia stanu epidemii wywołanego COVID-19 w naszym kraju przeorganizowały system swojej codziennej pracy. W razie niepodjęcia odpowiednich środków ostrożności, podmioty te mogły bowiem potencjalnie narazić pacjentów na zakażenie. Pomimo braku oficjalnego zakazu wykonywania działalności zawodowej wystosowanego przez władze Państwa, większość prywatnych gabinetów po prostu […]

Zmiana daty stosowania unijnych przepisów dronowych!

Nowe regulacje unijne wprowadzone Rozporządzeniem Wykonawczym Komisji (UE) 2019/947  z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie przepisów i procedur dotyczących eksploatacji bezzałogowych statków powietrznych oraz Rozporządzeniem Delegowanym Komisji (UE) 2019/945 z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie bezzałogowych systemów powietrznych oraz operatorów bezzałogowych systemów powietrznych z państw trzecich mają pozwolić na szersze zastosowanie […]

Świadectwa kwalifikacji członków personelu lotniczego a COVID

18 kwietnia 2020 roku weszła w życie ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 695). Dodała ona dodała  do ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych […]

Wpis na listę mediatorów 🙂

Decyzją Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie radca prawny Karolina Bonarska – Lenarczyk została wpisana na listę stałych mediatorów tego Sądu. Informujemy o tym z nieukrywaną radością, bo upatrujemy ogromny potencjał i nadzieję w rozwiązywaniu sporów gospodarczych właśnie przy wykorzystaniu mediacji i profesjonalnych mediatorów.

Nieuprzejmy pacjent – czy lekarz ma prawo odmówić mu świadczeń?

   Pacjent świadomy prawnie Pacjenci są coraz bardziej świadomymi uczestnikami wszystkich wykonywanych procesów leczniczych, jakie wiążą się z udzielaną im opieką zdrowotną. Przyczyn wzrostu świadomości, a w szczególności świadomości prawnej, wśród osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych może być co najmniej kilka. To między innymi: upowszechnienie się dostępu do opieki zdrowotnej spójne skatalogowanie wszystkich praw pacjenta […]

Certyfikat kompetencji pilota bezzałogowego statku powietrznego zamiast świadectwa kwalifikacji UAVO

Nie od dziś wiadomo, że bezzałogowe statki powietrzne to przyszłość i gotowe rozwiązania dla wielu dziedzin życia. Drony wykorzystywane są już dziś w fotografii, reklamie, usługach kurierskich, leśnictwie, pomiarach powietrza, rolnictwie…Długo można by wymieniać. W obliczu epidemii SARS-CoV-2, z którą musiał skonfrontować się cały świat nie ma absolutnie żadnych wątpliwości, że zapotrzebowanie na usługi bezzałogowców […]

Nominacja dla r.pr. Karoliny Bonarskiej Lenarczyk

To prawdziwy zaszczyt stać się częścią Instytutu Prawa Lotniczego i Kosmicznego Uczelni Łazarskiego. 4 marca 2020 r. aktem nominacji rektora Uczelni Łazarskiego dr hab. Macieja Rogalskiego oraz dyrektor Instytutu dr hab. Anny Konert prof. Uła, radca prawny Karolina Bonarska – Lenarczyk została powołana na funkcję członka Rady Naukowej Instytutu Prawa Lotniczego i Kosmicznego Uczelni Łazarskiego. […]

Nowa publikacja 🙂

Z nieukrywaną dumą i radością informujemy, że nakładem wydawnictwa C.H. BECK ukazała się „Metodyka pracy adwokata i radcy prawnego w sprawach medycznych o zadośćuczynienie” autorstwa dr Edyty Wasilewskiej, naszego eksperta w dziedzinie prawa medycznego.     Metodyka zawiera szczegółowe omówienie problematyki pozycji prawnej lekarza oraz każdego podmiotu leczniczego wobec roszczeń pacjenta o zadośćuczynienie pieniężne za […]

COVID-19 jako siła wyższa i jej wpływ na odpowiedzialność kontraktową

Stan zagrożenia epidemicznego koronawirusem może zostać uznany za siłę wyższą w relacjach umownych. Jest to zdarzenie losowe, o charakterze zewnętrznym, na które strony nie mają wpływu, cechujące się brakiem możliwości jego przewidzenia oraz brakiem możliwości zapobieżenia jego skutkom. Wystąpienie stanu siły wyższej może mieć istotny wpływ na wykonanie umowy i odpowiedzialność stron za niewykonanie lub […]

Powiększyliśmy Zespół 🙂

Z nieukrywaną radością informujemy, że nasze grono zasiliła Edyta Wasilewska, doktor nauk prawnych. Edyta jest wybitnym specjalistą za zakresu prawa medycznego oraz ochrony danych osobowych. Ma na swoim koncie ponad 40 skutecznie wdrożonych polityk ochrony danych osobowych w korporacjach medycznych oraz podmiotach administracji publicznej. Pełni funkcję Inspektora Ochrony Danych Osobowych w podmiotach publicznych. Jest audytorem i […]

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych – co znaczy dla spółek?

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) to rejestr, w którym są gromadzone i przetwarzane informacje o osobach fizycznych, które sprawują bezpośrednią lub pośrednią kontrolę nad spółką. Są to tzw. beneficjenci rzeczywiści. Rejestr prowadzi Minister Finansów. Przepisy dotyczące CRBR wprowadza ustawa z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2019 […]

Mamy nową siedzibę

Początek 2020 r. przyniósł dla naszej kancelarii duże zmiany! Zmieniliśmy siedzibę 🙂 Dla nas to nie jest jednak tylko zwykła zmiana adresu! Ponad pół roku współpracy z architektem, gruntownego remontu, starań i wyrzeczeń pozwoliło nam wreszcie ruszyć pełną parą w nowej przestrzeni. Dla naszych Klientów i dla naszego zespołu przygotowaliśmy jasne i klasyczne wnętrza, w […]

Nasza Kancelaria stała się członkiem Skandynawsko – Polskiej Izby Gospodarczej

Z radością informujemy, że nasza Kancelaria została członkiem Skandynawsko-Polskiej Izby Gospodarczej. Jest to dla nas ogromne wyróżnienie, ale także dowód uznania naszej pracy przez naszego fińskiego Klienta firmę Avaintec – autora usługi SignHero, która umożliwia darmowe podpisywanie dokumentów elektronicznych. Członkostwo w Skandynawsko-Polskiej Izbie Gospodarczej pozwoli nam na dzielenie się naszą wiedzą i doświadczeniem, ale także […]

Ochrona praw autorskich po śmierci twórcy

Ochrona praw autorskich po śmierci twórcy Nie budzi żadnych wątpliwości fakt, że prawa autorskie twórcy są chronione przez cały okres aktywności twórczej oraz do końca życia artysty. A jak chronione są prawa autorskie po śmierci twórcy? 1 listopada skłania każdego roku do wspomnień o tych, którzy już odeszli. Pomyślałam zatem, że w związku z tym […]

Plagiat – a co to takiego?

Plagiat – a co to takiego? Często zwracają się do mnie z prośbą o pomoc Klienci, którzy chcą walczyć z plagiatem i wykorzystaniem ich twórczości przez kogoś innego. Skarżą się, że ktoś inny właśnie wydał książkę z wykorzystaniem grafiki identycznej z wymyśloną przez nich. Narzekają, że ktoś wstawił do internetu takie same przepisy kulinarne jak […]

Podobieństwo znaków towarowych – jak je stwierdzić?

Podobieństwo znaków towarowych – jak je stwierdzić? Jak się okazuje, dla stwierdzenia podobieństwa znaków towarowych kolosalne znaczenie ma zbadanie czy wcześniej zarejestrowany znak towarowy nie ma przypadkiem statusu znaku renomowanego. Dał temu jednoznacznie wyraz Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 21 czerwca 2017 r. sygn. akt II GSK 2782/15 stwierdzając w tezie wyroku, że […]

Czy nazwisko może być zastrzeżonym znakiem towarowym?

Czy nazwisko może być zastrzeżonym znakiem towarowym? Jeden z moich Klientów boryka się od pewnego czasu ze skierowanym przeciwko niemu zarzutem, że bezprawnie posługuje się imieniem i nazwiskiem pewnego muzyka do promowania koncertów, na których grane są kompozycje tego muzyka. Dodam, że kompozycje grane są na podstawie zakupionych i opłaconych licencji 🙂 a zatem wszystko […]

Nazwisko jako dobro osobiste człowieka

Nazwisko jako dobro osobiste człowieka Remigiusz Mróz, chyba najpopularniejszy obecnie autor polskich kryminałów (przynajmniej tych prawniczych :-)) wygłosił ustami swojej bohaterki – ambitnej i nieustępliwej Joanny Chyłki – „świętą zasadę prawniczego żywota”. Mecenas Chyłka streściła ją swojemu aplikantowi w takich oto słowach: „Nigdy nie identyfikuj się z klientem (…) nie pozwól, by zaistniała między wami […]

arrow_upward