Dedykowany zespół

Karolina Bonarska-Lenarczyk

Doświadczenie

Ukończyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie, której jest członkiem. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów doktoranckich Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Założycielka Kancelarii.

Posiada ponad 12 letnie doświadczenie we wszechstronnej obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych oraz klientów indywidualnych.

Specjalizuje się w sprawach z zakresu szeroko rozumianego prawa cywilnego, zarówno materialnego jak i procesowego, w tym prawa nieruchomości i prawa własności intelektualnej.

Skutecznie reprezentuje Klientów przed sądami, jak również w toku negocjacji zmierzających do polubownego zakończenia spraw.

Posiada bogate doświadczenie w sporach dotyczących niewykonania lub nienależytego wykonania umów zawieranych pomiędzy przedsiębiorcami, sporach o zapłatę a także w sprawach dotyczących służebności przesyłu.

W zakresie jej zainteresowań pozostaje prawo lotnicze, dzięki czemu skutecznie obsługuje Klientów z sektora lotniczego.

Wybrane projekty

 • prowadzenie negocjacji dotyczących wdrożenia i utrzymania systemu IT w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami;
 • prowadzenie negocjacji umów na najem hal produkcyjnych i magazynów
 • prowadzenie sporów sądowych pomiędzy przedsiębiorcami
 • prowadzenie sporów sądowych dotyczących należności od członków zarządu sp. z o.o.
 • doradztwo w zakresie ustanawiania służebności przesyłu lub zasiedzenia służebności przesyłu

Publikacje

 • „Odpłatny charakter przekształcenia użytkowania wieczystego gruntu we własność” C.H. BECK NIERUCHOMOŚCI oraz „Konstytucja biznesu” Komentarz, MUST READ MEDIA 2019
 • Zmiany w wyliczaniu odsetek w 2016 r.” – Law Business Quality
 • „Cudzy znak towarowy – jak z niego korzystać we własnym biznesie” – MADAME
 • „Prospekt Informacyjny – podstawowy obowiązek informacyjny dewelopera, jego zakres oraz skutki naruszenia” – C.H. BECK NIERUCHOMOŚCI
 • „Rokowanie jako przesłanka wydania na podstawie art. 124 ust. 1 GospNierU decyzji o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości” – C.H. BECK NIERUCHOMOŚCI
 • „Ograniczenie obowiązku udostępniania nieruchomości w czasie na podstawie art. 124 ust. 1 GospNierU w świetle najnowszego orzecznictwa NSA” – C.H. BECK NIERUCHOMOŚCI
 • „Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami w świetle zmian ustawy o gospodarce nieruchomościami” – C.H. BECK NIERUCHOMOŚCI

Aleksandra Stępniak

Radca prawny

Doświadczenie

Ukończyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie, której jest członkiem.

Jej prawniczą pasją jest prawo mediów i własności intelektualnej. Posiada doświadczenie w obsłudze przedsiębiorców, w zakresie kontraktów w obrocie gospodarczym, szeroko rozumianym prawie cywilnym i rodzinnym. Specjalizuje się w prawie ochrony danych osobowych. Reprezentuje Klientów w postępowaniach przed sądami powszechnymi.

W każde zlecenie wkłada całe serce i pełne zaangażowanie. Stara się być dla Klienta nie tylko wsparciem merytorycznym, lecz zawsze z pełnym zrozumieniem podejść do jego problemu.

Prywatnie miłośniczka tańca i podróży.

Ewa Owedyk

Radca prawny

Doświadczenie

Absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego oraz studiów podyplomowych w zakresie prawa lotniczego na Uczelni Łazarskiego w Warszawie i prawa rynków kapitałowych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Członek Izby Adwokackiej w Warszawie oraz Sekcji Prawa Lotniczego działającej przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.

Doświadczenie zawodowe zdobywała w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego oraz w międzynarodowych i krajowych kancelariach prawnych, świadcząc usługi w zakresie prawa cywilnego, gospodarczego, prawa spółek oraz prawa ubezpieczeniowego. Na co dzień zajmuje się obsługą prawną podmiotów gospodarczych, w tym spółek prawa handlowego, wspierając ich działalność zarówno w ramach bieżącego doradztwa prawnego i spraw korporacyjnych, negocjowania umów, jak i prowadzenia sporów sądowych oraz postępowań administracyjnych.

Adam Bajkowski

Adwokat

Doświadczenie

Ukończył aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywał w kancelariach adwokackich takich jak Smoktunowicz & Falandysz, BNWW Tax & Law oraz w Kancelarii prof. Roberta Gwiazdowskiego, pod patronatem którego odbywał aplikację adwokacką.

Skutecznie pomaga Klientom w sprawach karnych, zarówno na etapie postępowania przygotowawczego jak i w procesach sądowych. Zajmuje się zarówno sprawami osób fizycznych, jak i firm, których interesy zostały naruszone lub zagrożone przestępczym działaniem osób trzecich.

Edyta Wasilewska

Prawnik

Edyta Wasilewska bw

Doświadczenie

Prawnik, doktor nauk prawnych. Jej działalność zawodowa oraz naukowa oscylują wokół prawa medycznego oraz prawa ochrony danych osobowych, w tym danych osobowych medycznych. Pełni funkcję Inspektora Ochrony Danych Osobowych w podmiotach publicznych, Audytor, Trener RODO, Prawnik dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą, autorka ponad 40 skutecznie wdrożonych polityk ochrony danych osobowych w korporacjach medycznych oraz podmiotach administracji publicznej. Posiada doświadczenie w obsłudze przedsiębiorców, w zakresie szeroko rozumianego prawa gospodarczego i cywilnego.

Prelegent podczas licznych konferencji naukowych i komercyjnych o tematyce prawno-medycznej. Autorka publikacji naukowych, w tym książki: “Metodyka pracy adwokata i radcy prawnego w sprawach medycznych” (wyd. C.H.Beck), Współautorka komentarza do ustawy o samorządzie powiatowym (wyd. C.H.Beck) oraz komentarza do ustawy o samorządzie województwa (wyd. C.H.Beck) – oba w zakresie przepisów dotyczących zasad przetwarzania danych osobowych.

Katarzyna Kwiatek

Rzeczoznawca majątkowy

Członek Warszawskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych, Biegły Sądowy przy Sądach Okręgowych w Lublinie i Warszawie, pośrednik w obrocie nieruchomościami i wieloletni administrator nieruchomości.

Paulina Cichoń

Office Manager
+48 531 715 414

arrow_upward