Dedykowany zespół

Karolina Bonarska-Lenarczyk

Doświadczenie

Ukończyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie, której jest członkiem. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów doktoranckich Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Założycielka Kancelarii.

Posiada ponad 12 letnie doświadczenie we wszechstronnej obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych oraz klientów indywidualnych.

Specjalizuje się w sprawach z zakresu szeroko rozumianego prawa cywilnego, zarówno materialnego jak i procesowego, w tym prawa nieruchomości i prawa własności intelektualnej.

Skutecznie reprezentuje Klientów przed sądami, jak również w toku negocjacji zmierzających do polubownego zakończenia spraw.

Posiada bogate doświadczenie w sporach dotyczących niewykonania lub nienależytego wykonania umów zawieranych pomiędzy przedsiębiorcami, sporach o zapłatę a także w sprawach dotyczących służebności przesyłu.

W zakresie jej zainteresowań pozostaje prawo lotnicze, dzięki czemu skutecznie obsługuje Klientów z sektora lotniczego.

Wybrane projekty

 • prowadzenie negocjacji dotyczących wdrożenia i utrzymania systemu IT w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami;
 • prowadzenie negocjacji umów na najem hal produkcyjnych i magazynów
 • prowadzenie sporów sądowych pomiędzy przedsiębiorcami
 • prowadzenie sporów sądowych dotyczących należności od członków zarządu sp. z o.o.
 • doradztwo w zakresie ustanawiania służebności przesyłu lub zasiedzenia służebności przesyłu

Publikacje

 • „Odpłatny charakter przekształcenia użytkowania wieczystego gruntu we własność” C.H. BECK NIERUCHOMOŚCI oraz „Konstytucja biznesu” Komentarz, MUST READ MEDIA 2019
 • Zmiany w wyliczaniu odsetek w 2016 r.” – Law Business Quality
 • „Cudzy znak towarowy – jak z niego korzystać we własnym biznesie” – MADAME
 • „Prospekt Informacyjny – podstawowy obowiązek informacyjny dewelopera, jego zakres oraz skutki naruszenia” – C.H. BECK NIERUCHOMOŚCI
 • „Rokowanie jako przesłanka wydania na podstawie art. 124 ust. 1 GospNierU decyzji o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości” – C.H. BECK NIERUCHOMOŚCI
 • „Ograniczenie obowiązku udostępniania nieruchomości w czasie na podstawie art. 124 ust. 1 GospNierU w świetle najnowszego orzecznictwa NSA” – C.H. BECK NIERUCHOMOŚCI
 • „Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami w świetle zmian ustawy o gospodarce nieruchomościami” – C.H. BECK NIERUCHOMOŚCI

Aleksandra Stępniak

Radca prawny

Doświadczenie

Ukończyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie, której jest członkiem.

Jej prawniczą pasją jest prawo mediów i własności intelektualnej. Posiada doświadczenie w obsłudze przedsiębiorców, w zakresie kontraktów w obrocie gospodarczym, szeroko rozumianym prawie cywilnym i rodzinnym. Specjalizuje się w prawie ochrony danych osobowych. Reprezentuje Klientów w postępowaniach przed sądami powszechnymi.

W każde zlecenie wkłada całe serce i pełne zaangażowanie. Stara się być dla Klienta nie tylko wsparciem merytorycznym, lecz zawsze z pełnym zrozumieniem podejść do jego problemu.

Prywatnie miłośniczka tańca i podróży.

Ewa Owedyk

Radca prawny

Doświadczenie

Absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego oraz studiów podyplomowych w zakresie prawa lotniczego na Uczelni Łazarskiego w Warszawie i prawa rynków kapitałowych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Członek Izby Adwokackiej w Warszawie oraz Sekcji Prawa Lotniczego działającej przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.

Doświadczenie zawodowe zdobywała w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego oraz w międzynarodowych i krajowych kancelariach prawnych, świadcząc usługi w zakresie prawa cywilnego, gospodarczego, prawa spółek oraz prawa ubezpieczeniowego. Na co dzień zajmuje się obsługą prawną podmiotów gospodarczych, w tym spółek prawa handlowego, wspierając ich działalność zarówno w ramach bieżącego doradztwa prawnego i spraw korporacyjnych, negocjowania umów, jak i prowadzenia sporów sądowych oraz postępowań administracyjnych.

Adam Bajkowski

Adwokat

Doświadczenie

Ukończył aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywał w kancelariach adwokackich takich jak Smoktunowicz & Falandysz, BNWW Tax & Law oraz w Kancelarii prof. Roberta Gwiazdowskiego, pod patronatem którego odbywał aplikację adwokacką.

Skutecznie pomaga Klientom w sprawach karnych, zarówno na etapie postępowania przygotowawczego jak i w procesach sądowych. Zajmuje się zarówno sprawami osób fizycznych, jak i firm, których interesy zostały naruszone lub zagrożone przestępczym działaniem osób trzecich.

Piotr Stępień

Aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie

Doświadczenie

Absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego.

Specjalizuje się w sprawach z zakresu szeroko rozumianego prawa cywilnego, zarówno materialnego, jak i procesowego. Jego zainteresowania prawne skupione są przede wszystkim wokół prawa umów w obrocie gospodarczym, prawa spółek oraz prawa autorskiego. Posiada doświadczenie w zakresie bieżącej obsługi przedsiębiorców oraz w prowadzeniu postępowań cywilnych, zarówno na etapie sądowym jak i przedsądowym, w tym sporów kontraktowych i sporów o zapłatę.

Jego pasją jest wspinaczka górska.

Edyta Wasilewska

Prawnik

Edyta Wasilewska bw

Doświadczenie

Prawnik, doktor nauk prawnych. Jej działalność zawodowa oraz naukowa oscylują wokół prawa medycznego oraz prawa ochrony danych osobowych, w tym danych osobowych medycznych. Pełni funkcję Inspektora Ochrony Danych Osobowych w podmiotach publicznych, Audytor, Trener RODO, Prawnik dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą, autorka ponad 40 skutecznie wdrożonych polityk ochrony danych osobowych w korporacjach medycznych oraz podmiotach administracji publicznej. Posiada doświadczenie w obsłudze przedsiębiorców, w zakresie szeroko rozumianego prawa gospodarczego i cywilnego.

Prelegent podczas licznych konferencji naukowych i komercyjnych o tematyce prawno-medycznej. Autorka publikacji naukowych, w tym książki: “Metodyka pracy adwokata i radcy prawnego w sprawach medycznych” (wyd. C.H.Beck), Współautorka komentarza do ustawy o samorządzie powiatowym (wyd. C.H.Beck) oraz komentarza do ustawy o samorządzie województwa (wyd. C.H.Beck) – oba w zakresie przepisów dotyczących zasad przetwarzania danych osobowych.

Katarzyna Kwiatek

Rzeczoznawca majątkowy

Członek Warszawskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych, Biegły Sądowy przy Sądach Okręgowych w Lublinie i Warszawie, pośrednik w obrocie nieruchomościami i wieloletni administrator nieruchomości.

Paulina Cichoń

Office Manager
+48 531 715 414

arrow_upward