Karolina Bonarska – Lenarczyk

Radca prawny

Ukończyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie, której jest członkiem. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów doktoranckich Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Założycielka Kancelarii. Ekspert prawa lotniczego.

Posiada ponad 18 letnie doświadczenie we wszechstronnej obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych oraz klientów indywidualnych.

Specjalizuje się także w sprawach z zakresu szeroko rozumianego prawa cywilnego, zarówno materialnego jak i procesowego, w tym prawa gospodarczego oraz prawa nieruchomości.

Skutecznie reprezentuje Klientów przed sądami, jak również w toku negocjacji zmierzających do polubownego zakończenia spraw. Jest mediatorem sądowym przy Sądzie Okręgowym w Warszawie.

Posiada bogate doświadczenie w sporach dotyczących niewykonania lub nienależytego wykonania umów zawieranych pomiędzy przedsiębiorcami oraz w sporach o zapłatę.

Jednakże, w zakresie jej szczególnych zainteresowań pozostaje prawo lotnicze oraz prawo turystyczne, dzięki czemu skutecznie obsługuje przewoźników lotniczych oraz touroperatorów. Jest przedstawicielem 4 przewoźników lotniczych w Polsce.

 • prowadzenie negocjacji dotyczących wdrożenia i utrzymania systemu IT w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami;
 • prowadzenie negocjacji umów na najem hal produkcyjnych i magazynów
 • prowadzenie sporów sądowych pomiędzy przedsiębiorcami
 • prowadzenie sporów sądowych dotyczących należności od członków zarządu sp. z o.o.
 • doradztwo w zakresie ustanawiania służebności przesyłu lub zasiedzenia służebności przesyłu
 • „Odpłatny charakter przekształcenia użytkowania wieczystego gruntu we własność” C.H. BECK NIERUCHOMOŚCI oraz „Konstytucja biznesu” Komentarz, MUST READ MEDIA 2019
 • Zmiany w wyliczaniu odsetek w 2016 r.” – Law Business Quality
 • „Cudzy znak towarowy – jak z niego korzystać we własnym biznesie” – MADAME
 • „Prospekt Informacyjny – podstawowy obowiązek informacyjny dewelopera, jego zakres oraz skutki naruszenia” – C.H. BECK NIERUCHOMOŚCI
 • „Rokowanie jako przesłanka wydania na podstawie art. 124 ust. 1 GospNierU decyzji o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości” – C.H. BECK NIERUCHOMOŚCI
 • „Ograniczenie obowiązku udostępniania nieruchomości w czasie na podstawie art. 124 ust. 1 GospNierU w świetle najnowszego orzecznictwa NSA” – C.H. BECK NIERUCHOMOŚCI
 • „Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami w świetle zmian ustawy o gospodarce nieruchomościami” – C.H. BECK NIERUCHOMOŚCI

Barbara Kowalska – Czarnota

Adwokat

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz British Law Centre (szkoły prawa brytyjskiego), a także Podyplomowego Studium Zapobiegania Przestępczości Gospodarczej, Skarbowej i Przeciwko Mieniu na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.
Aplikację adwokacką odbyła w Izbie Adwokackiej w Warszawie i zdała egzamin zawodowy uzyskując tytuł adwokata. Członek Sekcji Prawa Gospodarczego i Handlowego przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.

Uczestnik prawniczych seminariów doktorskich na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS w Warszawie, w trakcie przygotowywania rozprawy doktorskiej z zakresu prawa handlowego.

Jest adwokatem specjalizującym się przede wszystkim w bieżącej obsłudze przedsiębiorców oraz sporach sądowych.

Świadczy kompleksowe usługi obejmujące doradztwo na każdym etapie prowadzenia działalności gospodarczej (m.in. zakładanie i rejestracja spółek, bieżąca obsługa organów spółek, łączenie, podział, przekształcenie, likwidacja spółek, nabywanie i zbywanie udziałów lub akcji, due diligence, doradztwo kontraktowe).

Doradza zarówno dużym podmiotom, od wielu lat funkcjonującym na rynku, jak też osobom stawiającym pierwsze kroki w biznesie, mając na uwadze nie tylko formalnoprawne aspekty działalności, ale również biznesowe potrzeby Klientów.
Posiada doświadczenie w zakresie szeroko pojętego prawa cywilnego, zarówno materialnego, jak i procesowego – reprezentuje Klientów na każdym etapie postępowań sądowych.

Opiniuje i negocjuje umowy gospodarcze.
Prelegent na wydarzeniach branżowych.

 • „Konstytucja Biznesu. Komentarz” (wyd. Must Read Media, Warszawa 2019)
 • „Kontradyktoryjne postępowanie karne – najważniejsze zmiany w postępowaniu dowodowym” ([w:] „Państwo i Prawo”, wyd. Wolters Kluwer S.A., nr 4/2016)

Ewa Owedyk

Radca prawny

Absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego oraz studiów podyplomowych w zakresie prawa lotniczego na Uczelni Łazarskiego w Warszawie i prawa rynków kapitałowych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

Doświadczenie zawodowe zdobywała w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego oraz w międzynarodowych i krajowych kancelariach prawnych, świadcząc usługi w zakresie prawa cywilnego, gospodarczego, prawa spółek oraz prawa ubezpieczeniowego. Na co dzień zajmuje się obsługą prawną podmiotów gospodarczych, w tym spółek prawa handlowego, wspierając ich działalność zarówno w ramach bieżącego doradztwa prawnego i spraw korporacyjnych, negocjowania umów, jak i prowadzenia sporów sądowych oraz postępowań administracyjnych.

Aleksandra Stępniak

Radca prawny

Ukończyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie, której jest członkiem.

Jej prawniczą pasją jest prawo mediów i własności intelektualnej. Posiada doświadczenie w obsłudze przedsiębiorców, w zakresie kontraktów w obrocie gospodarczym, szeroko rozumianym prawie cywilnym i rodzinnym. Specjalizuje się w prawie ochrony danych osobowych. Reprezentuje Klientów w postępowaniach przed sądami powszechnymi.

W każde zlecenie wkłada całe serce i pełne zaangażowanie. Stara się być dla Klienta nie tylko wsparciem merytorycznym, lecz zawsze z pełnym zrozumieniem podejść do jego problemu.

Prywatnie miłośniczka tańca i podróży.

Marcin Kluś

Radca prawny

Radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Zajmuje się sprawami cywilnymi związanymi z naruszeniem praw pacjenta i dochodzeniem roszczeń odszkodowawczych z tytułu zakażeń szpitalnych i błędów medycznych, ze szczególnym uwzględnieniem błędów przy porodzie.

Posiada wieloletnie doświadczenie praktyczne w reprezentowaniu osób poszkodowanych przed Sądami powszechnymi i Sądem Najwyższym, Sądami lekarskimi oraz Wojewódzkimi Komisjami do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych.

Specjalista prawa farmaceutycznego. Pełnomocnik procesowy osób poszkodowanych w wypadkach drogowych i komunikacyjnych. Prowadzi kancelarię prawa medycznego kancelariaklus.pl i jest autorem bloga: bladprzyporodzie.com.pl.

Adam Bajkowski

Adwokat

Ukończył aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywał w kancelariach adwokackich takich jak Smoktunowicz & Falandysz, BNWW Tax & Law oraz w Kancelarii prof. Roberta Gwiazdowskiego, pod patronatem którego odbywał aplikację adwokacką.

Skutecznie pomaga Klientom w sprawach karnych, zarówno na etapie postępowania przygotowawczego jak i w procesach sądowych. Zajmuje się zarówno sprawami osób fizycznych, jak i firm, których interesy zostały naruszone lub zagrożone przestępczym działaniem osób trzecich.

Michał Wichrowski

Ekspert z branży lotniczej

Ekspert z branży lotniczej oraz przedsiębiorca z blisko dziesięcioletnim doświadczeniem zawodowym zdobywanym w największych liniach lotniczych, portach lotniczych i start-up’ach z branży lotniczej. Prowadzi zajęcia dla studentów i młodzieży szkolnej z zakresu logistyki, transportu lotniczego, komercyjnego zarządzania portami lotniczymi oraz prestiżowe szkolenia IATA.

Specjalizuje się w rozwoju siatki połączeń w portach hubowych oraz portach regionalnych. Jest założycielem sklepu podróżniczego TenPlanes i lotniczej firmy doradczej PMA Aviation.

Katarzyna Kwiatek

Rzeczoznawca majątkowy

Członek Warszawskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych, Biegły Sądowy przy Sądach Okręgowych w Lublinie i Warszawie, pośrednik w obrocie nieruchomościami i wieloletni administrator nieruchomości.

Dushi

Maskotka kancelarii

Jedyna w swoim rodzaju, przyjazna, ale charakterna suczka Havapoo.

Swoje imię zawdzięcza oryginalnemu karaibskiemu słowu DUSHI przywiezionemu prosto z Curacao, gdzie nasz Klient – linie lotnicze Corendon Airlines – jest właścicielem hotelu.

Na wyspie Curacao można usłyszeć (a nawet zobaczyć!) lokalne wyrażenie Papiamentu DUSHI. Oznacza ono wszystko co pozytywne, słodkie, ładne, miłe i dobre. Taka właśnie jak nasza Dushi, która skrada serca absolutnie wszystkich!

Całe dnie dzielnie pracuje, szczeka na listonosza, wita się z Klientami, a dzięki niej każdy czuje się u nas po prostu DUSHI.