Prawo lotnicze

wieloletnie doświadczenie w branży

Z

Kompleksowa obsługa prawna przedsiębiorców i organizacji z sektora lotniczego.

Z

Reprezentacja przed Prezesem ULC i innymi organami.

Z

Tworzenie umów handlowych i regulaminów.

Z

Obsługa prawna działalności prowadzonej z wykorzystaniem dronów.

Wieloletnie doświadczenie w tworzeniu oraz stosowaniu prawa lotniczego, pozyskane najpierw w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego, a następnie przy obsłudze przedsiębiorców z sektora lotniczego, pozwala zaoferować kompleksową obsługę prawą podmiotów działających w branży lotniczej.

Usługi, które oferujemy naszym Klientom opierają się zarówno na znajomości przepisów dotyczących krajowego i europejskiego prawa lotniczego, ale także przepisów prawa handlowego i tzw. Konstytucji Biznesu. Znajomość przepisów jest wsparta doskonałym zrozumieniem branży lotniczej wynikającym z doświadczenia nabytego zza biurka regulatora rynku, ale także z obsługi biznesu lotniczego.

Zgodnie z dewizą Kancelarii, naszym atutem jest rozwiązywanie, a nie szukanie problemów prawnych. Dlatego też pomagamy podmiotom lotniczym w rozwoju ich działalności, pozostawiając w ich rękach latanie, a naszych wszelkie kwestie prawne.

Z powodzeniem reprezentujemy przewoźników lotniczych, w szczególności tych z krajów trzecich oraz wspieramy lotniska, ośrodki szkolenia lotniczego, Aerokluby oraz przedsiębiorców świadczących usługi lotnicze.

Naszym Klientom oferujemy m. in.:

  • Prowadzenie wszelkich spraw administracyjnych przed Prezesem Urzędu Lotnictwa Cywilnego, w tym m. in. o uzyskanie certyfikatów, koncesji, zezwoleń, licencji.
  • Przygotowywanie pism wymagających argumentacji prawnej w prowadzonych postępowaniach administracyjnych.
  • Wsparcie prawne dla operatorów wykonujących loty komercyjne i niekomercyjne.
  • Przygotowanie i opiniowanie umów handlowych dotyczących statków powietrznych, w tym m. in. leasingu, najmu dzierżawy oraz umów związanych z prowadzeniem działalności lotniczej.
  • Prowadzenie spraw z zakresu odszkodowania za szkodę wyrządzoną z ruchem statku powietrznego.
  • Przygotowywanie opinii i analiz prawnych z prawa lotniczego.
  • Tworzenie oddziałów przedsiębiorcy zagranicznego na potrzeby prowadzenia działalności lotniczej na terytorium Polski.

Skontaktuj się z nami

Adres

ul. Lekarska 2 lok. 1
00-610 Warszawa

E-mail

kancelaria@bonarska-lenarczyk.com

Telefon

+48 22 825 85 01

Komórkowy

+48 531 715 414

Kancelaria Radcy Prawnego Karoliny Bonarskiej - Lenarczyk