Specjalizacje

Nowoczesne i indywidualne podejście do klienta.

Zorientowanie na cel, rzetelność i praca zespołowa to nasze wartości.

Spory sądowe

Reprezentujemy naszych Klientów przed sądami powszechnymi wszystkich instancji, sądami administracyjnymi, Sądem Najwyższym i Naczelnym Sądem Administracyjnym; sporządzamy wszelkie pisma procesowe.

Prawo spółek i sprawy korporacyjne

Zakładamy i rejestrujemy spółki, fundacje i stowarzyszenia; prowadzimy bieżącą obsługę organów spółek oraz doradzamy w codziennej działalności.

Prowadzimy kompleksowe doradztwo na każdym etapie prowadzenia działalności gospodarczej począwszy od wyboru najdogodniejszej formy prowadzenia działalności, poprzez wsparcie w bieżącej obsłudze, przygotowywanie umów gospodarczych, reprezentowanie w negocjacjach, aż po prowadzenie sporów korporacyjnych.

Prawo własności intelektualnej

Sporządzamy i opiniujemy umowy licencyjne i umowy przenoszące własność majątkowych praw autorskich, świadczymy pomoc prawną w zakresie ochrony znaków towarowych, wzorów przemysłowych i użytkowych oraz patentów.

Prawo rodzinne

Dbamy o interesy naszych klientów w sprawach rozwodowych, o alimenty oraz o kontakty z dziećmi.

Prawo lotnicze

Świadczymy kompleksową obsługę przedsiębiorców działających na rynku lotniczym; reprezentujemy przed Prezesem Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

Ochrona danych osobowych

Wspomagamy utrzymanie Firm w zgodności z przepisami europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

Prawo medyczne

Oferujemy kompleksową pomoc prawną i reprezentację podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

arrow_upward