Nasze specjalizacje

Nasi Eksperci

Skontaktuj się z Karoliną Bonarską – Lenarczyk

Skontaktuj się z Barbarą Kowalską-Czarnotą

Ochrona danych osobowych - poufnie.

Audyt zgodności działalności
z regulacjami prawnymi.

Szacowanie Ryzyka.

Postępowanie z ryzykiem.

Sporządzenie i wdrożenie kompletnej dokumentacji RODO.

Klauzule informacyjne.

Regulaminy poufności.

Stały nadzór nad bezpieczeństwem ochrony danych osobowych.

Utrzymanie Firmy w zgodności z przepisami europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) wymaga ustanowienia struktury odpowiedzialnej za stałe monitorowanie funkcjonujących procedur i procesów biznesowych.

Oferujemy Państwu m. in.:

  • Outsourcing funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych
  • Sporządzenie kompletnej dokumentacji RODO
  • Bieżące wsparcie merytoryczne, konsultacje, opiniowanie
  • Cykliczne audyty doraźne
  • Obsługa incydentów ochrony danych osobowych
  • Utrzymywanie wiedzy z zakresu ochrony danych osobowych poprzez organizacje szkoleń
  • Przygotowywanie propozycji odpowiedzi dla osób, których dane dotyczą, w zakresie spraw związanych z przetwarzaniem danych osobowych
  • Udział w modelowaniu przyszłych procesów biznesowych pod kątem zgodności z przepisami o ochronie danych osobowych
arrow_upward