Nasze specjalizacje

Nasi Eksperci

Skontaktuj się z Karoliną Bonarską – Lenarczyk

Skontaktuj się z Barbarą Kowalską-Czarnotą

Skontaktuj się z Aleksandrą Stępniak

Prawo własności intelektualnej.

Prawo autorskie i prawa pokrewne.

Prawo Internetu i nowych technologii.

Znaki towarowe, wzory przemysłowe i użytkowe patenty.

Reprezentacja przed Urzędem Patentowym.

Dynamiczny rozwój nowych technologii w XXI wieku spowodował, że dobra i wartości niematerialne stanowią istotne aktywa przedsiębiorstw.

Gospodarka wykorzystuje wiedzę i innowacyjność, których przejawem są wszelkiego rodzaju utwory, wynalazki, odkrycia czy wzory. Wielu przedsiębiorców już zdaje sobie doskonale sprawę z tego, że ich odpowiednie wykorzystanie pozwala na zdobicie przewagi nad konkurencją. Jednakże do tego celu kluczowa jest właściwa ochrona posiadanych dóbr niematerialnych, aby nie zostały wykorzystane przez innych w sposób nieuprawniony.

Oferujemy Państwu m. in.:

  • Sporządzenie i opiniowanie umów licencyjnych oraz umów przenoszących własność majątkowych praw autorskich.
  • Doradztwo w zakresie majątkowych praw autorskich.
  • Sporządzanie opinii prawnych i analiz dotyczących majątkowych i osobistych praw autorskich.
  • Pomoc prawną związaną z ochroną znaków towarowych, wzorów przemysłowych i użytkowych oraz patentów opartą o regulacje polskie i europejskie.
  • Przygotowywanie transakcji związanych ze zbywaniem, przenoszeniem i obciążaniem praw własności przemysłowej.
  • Wsparcie w postępowaniach sądowych.
  • Doradztwo w zakresie prawa Internetu i nowych technologii.
arrow_upward