Nasze specjalizacje

Nasi Eksperci

Skontaktuj się z Karoliną Bonarską – Lenarczyk

Skontaktuj się z Barbarą Kowalską-Czarnotą

Skontaktuj się z Aleksandrą Stępniak

Prawo rodzinne - pomagamy, gdy musisz podjąć trudne decyzje.

Rozwód.

Separacja.

Ustanowienie rozdzielności majątkowej.

Podział majątku wspólnego.

Ustalenie kontaktów z dziećmi.

Prowadzenie spraw rodzinnych, ze względu na swoją specyfikę, wymaga od pełnomocnika szczególnej delikatności i zrozumienia Klienta.

Pełnomocnik powinien wykazać się dużym zrozumieniem i empatią, a z drugiej strony powinien mieć umiejętność oceny sytuacji na chłodno. To otrzymacie Państwo od naszych prawników. Wiemy bowiem, że emocje są przyczyną błędów i nieprzemyślanych decyzji podejmowanych przez Strony w procesie sądowym. Jednocześnie zawsze staramy się proponować ugodowe rozwiązywanie spraw pamiętając, że w ten sposób łatwiej osiągnąć konsensus, a w konsekwencji ponieść mniejsze koszty związane ze sprawą.

Oferujemy Państwu m. in.:

  • Prowadzenie spraw sądowych.
  • Reprezentowanie w rozmowach ugodowych i mediacjach.
  • Przygotowywanie i opiniowanie porozumień dotyczących sprawowania opieki nad dziećmi.
  • Doradztwo prawne w sprawach rodzinnych.
arrow_upward