Prawo Medyczne - pełne spektrum doradztwa prawnego.

Rejestracja działalności medycznej.

Kontraktowanie z NFZ.

Błędy medyczne.

Compliance w działalności leczniczej.

Sporządzamy bezpieczne formularze - wywiad medyczny, formularz informacyjny, zgody na zabieg, dokumentacja pozabiegowa.

Obsługa prawna dotycząca produktów leczniczych i wyrobów medycznych.

Szkolimy.

Kompleksowa pomoc prawna i reprezentacja związana z prawem medycznym i farmaceutycznym, wymaga nie tylko wiedzy teoretycznej, ale również doświadczenia praktycznego w tych dziedzinach prawa. Nasi eksperci posiadają wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw związanych z błędami medycznymi i funkcjonowaniem szpitali oraz doradztwem prawnym w zakresie prawa farmaceutycznego.

Oferujemy Państwu m. in.:

  • Pomoc prawną w zakresie dochodzenia roszczeń przez pacjentów wobec szpitali i innych podmiotów leczniczych
  • Pełną i kompleksową obsługę prawną jednostek medycznych, obejmującą bieżące doradztwo prawne, obsługę korporacyjną, oraz reprezentację przed właściwymi sądami i organami administracji publicznej
  • Reprezentowanie w sprawach związanych z Narodowym Funduszem Zdrowia,
  • Szkolenia w zakresie praw pacjenta oraz praw i obowiązków personelu medycznego
  • Stałą obsługę i konsultacje prawne w zakresie stosowania prawa farmaceutycznego
arrow_upward