Prawo Medyczne - pełne spektrum doradztwa prawnego.

Rejestracja działalności medycznej.

Kontraktowanie z NFZ.

Błędy medyczne.

Compliance w działalności leczniczej.

Sporządzamy bezpieczne formularze - wywiad medyczny, formularz informacyjny, zgody na zabieg, dokumentacja pozabiegowa.

Obsługa prawna dotycząca produktów leczniczych i wyrobów medycznych.

Szkolimy.

Prawo medyczne to obszar dynamicznie rozwijającej się refleksji naukowej i obszernych interwencji prawodawczych.

Kompleksowa pomoc prawna i reprezentacja podmiotów wykonujących działalność leczniczą wymaga nie tylko doświadczenia praktycznego w tejże wąsko zakreślonej dziedzinie prawa, lecz także posiadania specjalistycznej wiedzy teoretycznej.

Oferujemy Państwu m. in.:

  • Dobór odpowiedniej formy organizacyjnej i budowa z najwyższą starannością działalności medycznej od zera
  • Skuteczne zabezpieczenie przed roszczeniami pacjenta – zalecenia zmierzające do minimalizacji ryzyka popełnienia błędów medycznych
  • Obsługa błędów medycznych – reprezentacja w mediacji, reprezentacja przed sądem oraz wojewódzką komisją ds. zdarzeń medycznych
  • Kontrola przestrzegania praw pacjenta – zabezpieczenie przed roszczeniami pacjentów na podstawie art. 4 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
  • Identyfikację obszarów zagrożeń, zapewnienie zgodności działalności z regulacjami prawnymi
  • Wyeliminowanie nieprzemyślanych treści szkodzących w stosowanych formularzach medycznych
  • Szkolenia całego personelu medycznego – kadry wyższego oraz niższego szczebla
  • RODO – wdrożenie procedur spełniających złożone wymagania w zakresie bezpieczeństwa ochrony danych osobowych medycznych i nadzór nad ich poprawnym stosowaniem
  • Prawo farmaceutyczne – reklama, badania kliniczne, oznakowanie produktów, procedury dopuszczania do obrotu i inne
arrow_upward