Prawo karne, przestępstwa gospodarczymi i wykroczenia przeciwko życiu, zdrowiu i mieniu.

Kompleksowa obsługa w ramach szeroko rozumianego prawa karnego.

Wsparcie przed sądami wszystkich instancji.

Pomoc na etapie postępowania toczącego się przed policją lub prokuraturą.

Występowanie w roli obrońcy.

Przygotowywanie pism w postępowaniu przygotowawczym i sądowym.

Adwokaci Kancelarii świadczą kompleksową pomoc prawą w zakresie prawa karnego.

Zajmujemy się m.in. przestępstwami i wykroczeniami przeciwko życiu, zdrowiu i mieniu, jak również przestępstwami gospodarczymi.

Dysponujemy wieloletnim oświadczeniem procesowym oraz wiedzą. Zapewniamy pełną poufność powierzonych spraw.

Oferujemy Państwu m. in.:

  • Doradztwo w sprawach karnych.
  • Obronę oskarżonych przed sądami wszystkich instancji.
  • Sporządzanie prywatnych i subsydiarnych aktów oskarżenia.
  • Podejmowanie czynności na etapie postępowania przygotowawczego.
  • Reprezentowanie oskarżycieli posiłkowych.
  • Sporządzanie zażaleń, apelacji i kasacji w sprawach karnych.
  • Reprezentowanie Klientów w postępowaniach karnoskarbowych.
  • Reprezentowanie Klientów w sprawach o wykroczenia.
arrow_upward